Betalingskort

For at kunne benytte Reshopper Fragt, skal dit betalingskort tilknyttes din Reshopper konto. Som med alle andre betalinger man foretager, kan en betaling blive afvist af forskellige årsager.

For lav saldo (insufficient_funds)

Enten er der ikke penge på den bankkonto som betalingskortet er tilknyttet, eller også er der reserverede beløb som overstiger det banken mener der er indestående for.

I dette tilfælde kan du enten vælge at indsætte flere penge på kontoen, eller skifte dit betalingskort via "Dig" -> "Indstillinger" -> "Konto" og så finde punket "Betalingskort".